Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T11:53:53+01:00
Zadanie 1

a= (3√3-4)/(1+2√3) /*(1-2√3)
a= (3√3-4)*(1-2√3)/((1)²-(2√3)²)
a= (3√3-6*3-4+8√3)/(1-12)
a= (11√3-22)/(-11)= 2-√3 czyli x= 2 , y=-1

b) b= √27*(1/9)³:((3)(do-5))
b= √3³*(3(do -2))³:(3(do -5))
b= 3 (do 3/2) *3(do -6):(3 (do -5))
b= 3(do 3/2)*3(do -1)= 3⁺½= √3

c)80%*[( 2-√3)+√3]= 80%*2= 1,6

Zadanie 2

A = { x: /x+2/<3}
B= { x: (x-2)²≤4+(x-1)(x+1)}

Ustalamy A iB
A: /x+2/<3
1) gdy x<0
-x-2<3
-x<5
czyli
x>-5

2)x>0
x+2<3
x<1

Zatem x∈ (-5,1)

B: (x-2)²≤4+(x²-1)
x²-4x+4-4-x²+1≤0
-4x+1≤0
-4x≤-1/:(-4)
x≥ ¼

Wyznaczamy zbiory
An B = <¼,1)
A/B= (-5,¼)