Napisz równania reakcji wodoru z:
a) butenem
b) propynem
Napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych.

Napisz, stosując wzory strukturalne, równania reakcji przyłączenia:
a) bromu do butenu
b) chloru do propynu
Napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych.

1

Odpowiedzi

2009-11-09T19:28:28+01:00
1.
a) buten
C₄H₈+H₂→C₄H₁₀ --> butan
b) propyn
CH₃-C≡CH+H₂→ CH₃-CH=CH₂ --> propen
CH₃-C≡CH+2H₂→CH₃-CH₂-CH₃ --> propan

2.
a) bromu do butenu
C₄H₈+Br₂→C₄H₈Br₂ -->dibromobutan
b) chloru do propynu
CH₃-C≡CH+Cl₂→CH₃-CCl=CHCl --> 1,2-dichloropropen
CH₃-C≡CH+2Cl₂→CH₃-CCl₂-CHCl₂ --> 1,1,2,2-tetrachloropropan
93 4 93