1. Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy tonącym.

2.Uzasadnij dlaczego nie wolno usuwać wody połkniętej przez tonącego podczas udzielania pierwszej pomocy??

3.Uzasadnij dlaczego nie wolno zdejmować z siebie odzieży podczas tonięcia


Proszę:):):)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T19:25:52+01:00
Obowiązkiem każdego człowieka jest niesienie pomocy tonącemu, reagowanie na każde wołanie o ratunek i na ruchy świadczące o wzywaniu pomocy.
Nawet nie umiejący pływać może przyczynić się do wszczęcia akcji ratunkowej przez zaalarmowanie innych osób lub w określonych okolicznościach i warunkach - udzielić pomocy sam.
Jednak bezpośrednie udzielanie pomocy tonącemu wymaga wielu umiejętności. Trzeba dobrze pływać, nurkować, sprawnie posługiwać się sprzętem ratunkowym i znać zasady udzielania tonącemu pomocy w wodzie i na brzegu.
Umiejętność zastosowania różnych sposobów ratowania jest konieczna tak ze względu na osobiste bezpieczeństwo ratującego, jak i ze względu na tonącego. W większości przypadków tonący zachowuje się agresywnie, wpada w panikę, traci przytomność umysłu itp., co nie tylko utrudnia jego ratowanie, ale także przede wszystkim stwarza w wodzie dalej od brzegu duże niebezpieczeństwo dla ratującego. Przez nieumiejętne ratowanie można tonącemu wyrządzić krzywdę lub przyczynić się do jego śmierci.
Każdy człowiek powinien znać podstawowe zasady udzielania pomocy zmęczonemu w wodzie oraz tonącemu i umieć je zastosować.
Do tych zasad należą:
1. Szybkie zorientowanie się w sytuacji i, jeżeli jest to możliwe, włączenie do akcji ratunkowej innych, znajdujących się w pobliżu osób, np. polecenie sprowadzenia na miejsce wypadku jednostki pływającej, przyniesienia przedmiotów, które mogą służyć jako sprzęt lub przybory ratunkowe, czy też zażądanie pomocy w akcji ratunkowej z brzegu lub łodzi, a nawet skłonienie umiejących pływać do towarzyszenia i pomagania podczas ratowania bezpośrednio w wodzie.
2. Rozsądne postępowanie, ograniczające do minimum niebezpieczeństwo, w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej przyjść tonącemu z pomocą, uwzględniające przede wszystkim najłatwiejsze i najbezpieczniejsze formy ratowania, tzn.:
o z brzegu,
o z łodzi
i dopiero w ostateczności, kiedy już nie można inaczej
o bezpośrednio z wody.
Zasady te obowiązują także wykwalifikowanych ratowników.
Niezależnie od sposobu udzielania pomocy należy w trakcie wykonywania czynności ratunkowych nawoływaniem uspokajać tonącego, podając mu krótko i wyraźnie wskazówki:
· połóż się na plecach i wykonuj spokojnie ruchy nogami (gdy nie mamy jeszcze możliwości podania mu lub rzucenia nietonącego przedmiotu),
· wyciągnij ramiona, chwyć koło, unieś nogi i ruszaj nimi (gdy rzucamy mu jakiś nietonący przedmiot, np. koło).
Unikaj, jeżeli to jest tylko możliwe, bezpośredniego kontaktu z ratowanym w wodzie.
3 1 3
2009-11-09T19:28:01+01:00
Jeżeli to jest możliwe, nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do faktu „oddychania" wodą przez tonącego. Jak najszybciej należy wydostać go spod wody, a przy utracie przytomności już w momencie wydobycia na powierzchnię zalecane jest podanie mu pierwszego sztucznego oddechu. Przy konieczności holowania go do brzegu, powtórzyć należy ten zabieg kilkakrotnie na płytkiej wodzie. Pełną potrzebną akcję ożywiania zaczyna się stosować od razu po wydobyciu ratowanego na dosiężny pomost, brzeg lub łódź z pokładem reanimacyjnym. Z kolei wykonywanie sztucznych oddechów w czasie holowania nie może zbytnio opóźniać transportu do brzegu, bowiem jeśli na przykład serce ratowanego nie pracuje to i tak dostarczany do płuc w podawanym powietrzu tlen nie jest rozprowadzany w ustroju. W takich momentach konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie stosowania pośredniego masażu serca. Po wyniesieniu na brzeg lub w ogóle przed rozpoczęciem ożywiania nie należy stosować żadnych zabiegów w celu usunięcia wody z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
2 5 2
2009-11-09T22:08:22+01:00
Nie wiem,czy to ma być według Ratowników Akademii Medycznej Czy Wodnych, ponieważ jestem wodnym udzielę Ci odp. Według naszego schematu. U osoby wyciągniętej z wody najpierw usuwamy ciała obce z jamy ustnej ( golny itp.) Następnie po udrożnieniu dróg oddechowych przystąpić do kontroli czynności życiowych .Jeśli stwierdzi się brak czynności życiowych przystępujemy do wykonania 5 wdechów ratowniczych. U osoby tonącej nawet jeśli woda dostała się do krtani, dochodzi do zabezpieczającego przed dalszą penetracją skurczu głośni.Ubranie unosie się na wodzie ,i w jakiejś części spełnia funkcję izolatora.

4 5 4