Pociąg osobowy przyspieszył od stanu spoczynku do uzyskania prędkości 20m/s w czasie 15s. Jechał tą samą prędkością przez 60s, a potem zahamował w czasie 20s.

a) Narysuj wykres zależności prędkości od czasu ( Nie potrzebne )
b) Oblicz całkowitą drogę jaką przejechał od początku do końca trasy
c) Oblicz średnia wartość prędkości na całej trasie
d)Oblicz przyspieszenie w czasie pierwszych 15s.

Proszę o rozpisanie tego. Dane i szukane, jakich wzorów się używa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T00:25:16+01:00
Dane:
v₁=20m/s
t₁ = 15s (czas w którym przyspieszał)
t₂ = 60s (czas ruchu jednostajnego)
t₃ = 20s (czas w którym hamował)

d)
a₁ = v₁/t₁
a₁ = 20/15[m/s / s = m/s²]
a₁ = 1 ⅓ m/s²

b)
s = s₁ + s₂ + s₃
s₁=½a₁(t₁)²
s₁=½ * 1⅓ * 225[m/s² * s² = m]
s₁=146m

s₂=v₁t₂
s₂=20*60[m/s * s = m]
s₂=1200m

s₃ = ½a₂(t₃)²
a₂= v₁/t₂[m/s / s = m/s²
a₂=1 m/s²
s₃=½*1*20²[m/s² * s²= m]
s₃= 200m
s = 146m + 1200m + 200m
s= 1546m
c)
v(śr) = s/t
t= t₁ + t₂ + t₃
t = 15 + 60 + 20
t = 95 s
v(śr) = 1546/95 ≈ 16 m/s
5 3 5