Połącz liniami nazwy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami
1.Tkanka wzmacniająca
2. Miękisz spichrzowy
3 Drewno
4. Skórka korzenia
5. Miazga
6.Skórka pędu
7. Łyko
8. Miękisz asymilacyjny
9. Tkanka twórcza wierzchołkowa
10. Miękisz zasadniczy

A.Wypełnia przestrzenie między innymi tkankami
B.Nadaje roślinie sztywność i wytrzymałość
C.Przewodzi wodę
D. Chroni roślinę, zawiera aparaty szparkowe
E. Wytwarza włośniki służące do pobierania wody z gleby
F. Gromadzi substancje zapasowe
G. Powoduje przyrost rośliny na grubość
H. Przebiega w nim proces fotosyntezy
I. Powoduje wzrost rośliny na długość
J. Przewodzi produkty fotosyntezy

Jest to zad 2/47 (ć) "Z natury rzeczy" I gim.

2

Odpowiedzi

2009-11-09T21:17:46+01:00
2009-11-09T22:22:22+01:00