Z podanych niżej przyczyn dopasuj do zjawisk:
PRZYCZYNY:
1. Ocieplenie globalne
2. Smog
3. Dziura ozonowa
4. Kwaśne deszcze
5. Nadmierne nawożenie pól

ZJAWISKA:
a) Zarastanie jezior
b) Pojawianie się chorób skóry, w tym raka skóry
c) Występujące coraz częściej w naszej strefie wiatry o dużej prędkości.
d) Zmiany zasięgu występowania niektórych gatunków organizmów.


Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T22:12:42+01:00
1d
2b
3a
4c
5
Tylko nie ma piątego podpunktu!
1 5 1
2009-11-09T22:14:02+01:00

1. Ocieplenie globalne c
2. Smog d
3. Dziura ozonowa b
4. Kwaśne deszcze d
5. Nadmierne nawożenie pól a


1 5 1
2009-11-09T22:24:43+01:00