Naszkicuj wykres dowolnej funkcji f , nastepnie na podstawie wykresu funkcji określ :
a) dziedzine funkcji
b) zbiór wartosci funkcji
c) miejsca zerowe funkcj
d) przedzialy, w ktorych funkcja przyjmuje wartosci dodatnie lub ujemne
e) przedzialy, w ktorych funkcja jestt rosnaca ,malejaca lub stala
f) wartosci najwieksza i najmniejsza funkcji (o ile istnieje)

1

Odpowiedzi

2009-05-03T15:12:55+02:00
NP. taka funkcja:
f(x)=-¼x²+½x+2
1)
a=-¼ b=½ c=2
(delta)=b²-4*a*c
(delta)=¼-4*(-¼)*2
(delta)=¼=2
(delta)=2¼dalej:
X₁=4
X₂=-2

p=1
q=2¼
2)Dziedzina funkcji:xE(-∞,+∞) DfER
3)Zbiór wartości funkcji:f(x)E(-∞,2¼>
4)Wartość największa:2¼dla argumentu 1
5)Wartość najmniejsza:-∞dla argumentu -∞lub+∞
6)Dla a<0 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla:xE(-2,4)
ujemne dla:xE(-∞,-2)lub(4,+∞)
miejsca zerowe:4i-2