Odpowiedzi

2009-11-10T15:47:17+01:00
Właściwości fizyczne:
Tlenki metali są zazwyczaj ciałami stałymi, o wysokiej temperaturze topnienia
(500 - 3000 C), nie są rozpuszczalnie w wodzie, wyjątek stanowią tlenki litowców i berylowców.
Tlenki niemetali to najczęściej gazy, rzadziej ciała stałe.
Właściwości chemiczne:
- Tlenki zasadowe - reagują z kwasami (powstaje sól), a nie reagują z zasadami.
- Tlenki kwasowe - reagują z zasadami (powstaje sól) , a nie reagują z kwasami.
-Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z zasadami jak i z kwasami (przeważnie z mocnymi). Produktem każdej z tych reakcji jest sól.
- Tlenki obojętne - jest to nieliczna grupa tlenków nie reagujących ani z kwasami, ani z zasadami.
Zastosowanie:
-dwutlenek azotu( I\\\\/ ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych
-tlenek chromowy Cr2O3 – jako zielona farba mineralna o dużej trwałości
- tlenek wapnia CaO - stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej, cementu, w leśnictwie jako środek owadobójczy
2 3 2