×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Napisać referat na temat "transport nie bezpiecznych materiałów!!!!!!Bardzo proszę!!! Tak około na 1 stronę A4!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-10T15:38:19+00:00
Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich krajach Europy.
Jest to: Umowa Europejska ADR
Celem tych przepisów jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z transportem towarów niebezpiecznych poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Działania takie nie powinny skutkować zakazami przewozu, ale sam przewóz podlega szeregowi wymogów i ograniczeń prawnych.

Przepisy te dotyczą m.in.:

* zasad klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
* warunków i sposobu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,
* oznakowania sztuk przesyłki,
* dodatkowych wymagań dotyczących pojazdu przewożącego określone materiały niebezpieczne,
* wyposażenia oraz załogi pojazdu,
* dokumentów wymaganych podczas przewozu, ich wzory oraz tryb ich wydawania.


7 1 7
2009-11-10T15:41:31+00:00
Nieuniknioną konsekwencją stosowania substancji niebezpiecznych jest konieczność ich przemieszczania. Zagadnienia bezpiecznego transportu drogowego towarów/materiałów niebezpiecznych reguluje w Europie "Umowa Europejska dotycząca przewozu drogowego towarów niebezpiecznych". Jej obecny kształt uprościł stosowanie przepisów, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla użytkowników. Zrestrukturyzowana Umowa europejska "ADR 2001", obowiązująca w Europie od 1 lipca 2001 r., w Polsce została ogłoszona jako załącznik do Oświadczenia rządowego w sprawie wejścia w życie załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Równocześnie w ramach unifikacji prawa polskiego z systemem UE przepisy dotyczące bezpieczeństwa transportu drogowego włączone zostały do ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych4.
Substancje niebezpieczne w transporcie w transporcie oznakowuje się zgodnie z normami międzynarodowymi. Wszystkie środki transportujące niebezpieczne substancje chemiczne muszą być oznakowane pomarańczowymi prostokątami tablicami umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu. Cyfry oznaczają zakodowaną infrmacje. Podwojenie symbolu cyfrowego oznacza szczególne niebezpieczeństwo. Czterocyfrowy kod w mianowniku oznacza szczegulne niebezpieczeństwo. Czterocyfrowy kod w mianowniku oznacza numer identyfikacyjny według norm katalogu ONZ. Gdy na podjeździe widnieje litera x, przewożonej substancji chemicznej nie wolno mieszać z wodą. Takie oznakowanie ułatwia i przyśpiesza postępowanie służb ratowniczych.

Ja też miałam takie zadanie i dostałam 5+. :)
9 3 9
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci