Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T18:36:05+01:00
Można podawać stężenie procentowe, będące procentem masy substancji rozpuszczonej do masy całości roztworu.

Jeszcze można stężenie molowe, które informuje nas ile moli substancji znajduje się w dm³ roztworu.
_________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
2 1 2
2009-11-10T18:46:14+01:00
Stężenie roztworu- naz. stosunek ilości substancji rozpuszczonej do ilości roztworu. Stężenie roztworu można wyróżnić w postaci:
a) stężenia procentowego
b) stężenia molowego
stężenie. procentowe-to ilość gramów substancji zawarta w 100g roztworu np.
15% roztworu soli oznacza. 15% roztworu soli -> 15 g soli - 100g roztworu

inny sposób wzoru:
Cp=ms/mr * 100%
ms-masa substancji rozpuszczonej
mr-masa roztworu(masa substancji + masa rozpuszczalnika)
przykład:
Roztwor o masie 715g zawiera 215g NaOH.Oblicz stęż.procentowe dwoma sposobami:
1. 715g-215g nAoh
100G- X
x= 100*215/715=30g
100g-100%
30g- x
x=100*30/100=30%
2.Cp=215g/715g*100%=30%

Stężenie molowe-to ilość moli danej substancji jest w 1000cm3 roztworu
[b]d=m/v [g/cm3][b]
d-gęstość roztworu
Przykład:
Ilu molowy będzie roztwór kwasu siarkowego (VI)jeżeli w 600cm3 roztworu znajduje się 100g tego kwasu?
100gH2SO4 - 600cm3 roztworu
x - 1000 cm3
x= 100*1000/600=116,6g
Masa molowa H2SO4= 98g
1 mol H2SO4 - 98g
x - 116,6 g
x= 1*116,6/98=1,7 mola
w 1000cm3 jest 166,6 g i 1,7 mola H2SO4