×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Wymień nazwy zlodowaceń plejstoceńskich, które objęły swym zasięgiem pojezierza. Wypisz je w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

3

Odpowiedzi

2009-11-10T18:10:20+00:00
1) Plejstocen – epoka lodowcowa w czasie jej trwania nastąpiło oziębienie klimatu i wzrost ilości opadów. Na terenie Skandynawii zaczął tworzyć się lądolód który rozwijając się objął swym zasięgiem tereny Polski.
2) Klimat w plejstocenie ulegał wahaniom występowały na przemian:
• Glacjały – okresy zlodowaceń (lądolód się rozwijał)
• Interglacjały – okresy pomiędzy zlodowaceniami (topnienie lądolodu i wycofywanie się z zajmowanego terytorium)
3) Zlodowacenia i interglacjały, które objęły obszar, lub część obszaru Polski:
• Zlodowacenie Narwii (zlodowacenie podlaskie):
o objęło Podlasie i północno wschodnią Polskę
o miało mały zasięg
• Interglacjał Podlaski
• Zlodowacenie południowopolskie (zlodowacenie krakowskie):
o dotarło do Karpat Sudetów i wyżyn środkowopolskich
4) Lądolód ustąpił z obszaru Polski około 12 miliomów lat temu. Na obszarach objętych zlodowaceniem lądolód pozostawił cały szereg form
5) Krajobraz młodoglacjalny:
• Cechuje się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia bałtyckiego)
• Występuje głównie na Pojezierzach
• Formy akumulacyjne:
o Ozy
o Kemy
o Drumliny
o Sandry
6) Krajobraz staroglacjalny:
• Obszar objęty starszymi zlodowaceniami, niż ostatnie zlodowacenie (zlodowacenie bałtyckie)
• Formy polodowcowe zostały w większości zniszczone
• Brak jezior, gdyż ich misy zostały całkowicie wypełnione przez osady i zarosły
• Przewaga równin urozmaiconych niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielonych od siebie pradolinami
3 2 3
2009-11-10T20:26:48+00:00
Zlodowacenia na terenie polski były 3
południowopolskie, środkowopolskie i południowopolskie, które(każde)objęło pojezierza.
W kolejności
południowopolskie
środkowopolskie
północnopolskie
9 3 9
2009-11-10T20:49:13+00:00
Plejstocen – epoka lodowcowa w czasie jej trwania nastąpiło oziębienie klimatu i wzrost ilości opadów. Na terenie Skandynawii zaczął tworzyć się lądolód który rozwijając się objął swym zasięgiem tereny Polski.


Klimat w plejstocenie ulegał wahaniom występowały na przemian:
• Glacjały – okresy zlodowaceń (lądolód się rozwijał)
• Interglacjały – okresy pomiędzy zlodowaceniami (topnienie lądolodu i wycofywanie się z zajmowanego terytorium

Zlodowacenia i interglacjały, które objęły obszar, lub część obszaru Polski:
• Zlodowacenie Narwii (zlodowacenie podlaskie):
o objęło Podlasie i północno wschodnią Polskę
o miało mały zasięg
• Interglacjał Podlaski
• Zlodowacenie południowopolskie (zlodowacenie krakowskie):
o dotarło do Karpat Sudetów i wyżyn środkowopolskich


Lądolód ustąpił z obszaru Polski około 12 miliomów lat temu. Na obszarach objętych zlodowaceniem lądolód pozostawił cały szereg form


Krajobraz młodoglacjalny:
• Cechuje się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia bałtyckiego)
• Występuje głównie na Pojezierzach
• Formy akumulacyjne:
o Ozy
o Kemy
o Drumliny
o Sandry


Krajobraz staroglacjalny:
• Obszar objęty starszymi zlodowaceniami, niż ostatnie zlodowacenie (zlodowacenie bałtyckie)
• Formy polodowcowe zostały w większości zniszczone
• Brak jezior, gdyż ich misy zostały całkowicie wypełnione przez osady i zarosły
• Przewaga równin urozmaiconych niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielonych od siebie pradolinami
3 3 3
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci