Do szkolenego klubu sportowego tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a) jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b)w międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z tęczy. ile dziwcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c) w zawodach lekkoatketycznych wzięło udział 85% członków klubu tęcza. stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów. ilu uczniów startowało w tych zawodach?
d)do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkicj chłopców w szkole. ilu uczniów jest w tej szkole? o ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?


poprosiłabym jeszcze o działania, nie tylko wyniki. ten kto zrobi to najlepiej dostanie 10 pkt.

pliss i dzięki z góry

2

Odpowiedzi

2009-11-10T19:26:03+01:00
36+24=60
60-100%
24-x
x=24*100/60=40- tyle dziewcząt
40-100%
x-37,5%
x=40*37,5/100%=15
40-15=25- nie było
60-100%
x-85%
x=60*85/100%=51
51-17%
x-100%
x=51*100/17=300-l. uczniów w zawodach
100%-x
10%-24
x=24*100/10=240-dziewcząt
100%-x
20%-36
x=100*36/20=180-chłopcy
240+180=420- uczniów
240-100%
180-x
x=100*180/240=75%- dziewcząt
75%-25%=50%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T19:49:41+01:00
36+24=60 liczba wszystkich członków klubu sportowego
24/60 x100=40%
Dziewczęta stanowią 40% uczniów należących do klubu sportowego.

37,5% z 24=9 dziewcząt brało udział w zawodach
24-9=15 dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach

85% z 60=51 uczniów klubu tęcza wzięło udział w zawodach co stanowi 17% wszystkich uczestników zawodów
51/17x100=300
w zawodach startowało 300 uczniów.

10% wszystkich dziewcząt należny do klubu to jest 24
to wszystkich dziewcząt w szkole jest 10razy więcej czyli 24x10=240
20% wszystkich chłopców należny do klubu to jest 36
to wszystkich chłopców w szkole jest 5 razy więcej czyli 36x5=180
w szkole jest 420 wszystkich uczniów.
240/420x100=57% to dziewczęta
100%-57%=43% to chłopcy
57%-43%=14%
Chłopców jest o 14% mniej niż dziewcząt.

60 liczba członków klubu
po zawodach wzrosła do 84 członków czyli o24 członków
24/60x100=40%
Liczba członków klubu wzrosła o 40%.
1 5 1