Odpowiedzi

2009-11-11T10:24:10+01:00
Skutki wojny peloponeskiej to:
- wygrana Sparty, która jednak nie potrafiła narzucić hegemonii pozostałym polis

- totalne wyniszczenie Grecji
- zubożenie i zmiany
w strukturze społeczeństwa
- odejście od polis
- narastające niezadowolenie z rządów Sparty, której rządy były podobne do rządów Aten, poza tym wydało się, że wygraną Sparta zawdzięcza pomocy
Persów, odwiecznemu wrogowi Grecji
1 5 1
2009-11-11T10:38:33+01:00
Wojna peloponeska, która początkowo była konfliktem wewnątrzgreckim, z czasem nabrała cech konfliktu regionalnego, w który zaangażowała się pośrednio Persja, a bezpośrednio takie dotychczas peryferyjne obszary świata greckiego, jak Sycylia i Półwysep Apeniński, Tracja, Macedonia, Epir. Stały się one widownią walk, dostarczały najemników, zakładano tam bazy wojskowe. Efektem wojny były wielkie zniszczenia, ale także rozprzestrzenianie kultury greckiej, najpełniej reprezentowanej przez Ateńczyków. Tradycja przekazała, że sycylijscy Grecy uwalniali tych spośród wziętych do niewoli Ateńczyków z wyprawy Alkibiadesa, którzy potrafili recytować fragmenty utworów Eurypidesa.

1 2 1
2009-11-11T10:55:43+01:00
Wojny peloponeskie (V w. p.n.e.) to dwa konflikty zbrojne w starożytnej Grecji między Atenami i Spartą, w które zostały wplątane prawie wszystkie greckie państwa.

Pierwsza wojna toczyła się w latach 459-446 p.n.e., a druga, zwana też wielką, w latach 431-404 p.n.e.

Ostateczne zwycięstwo w konflikcie odniosła Sparta, która zdobyła na pewien czas dominującą pozycję w Grecji.


1 3 1