Przeczytaj poniższe zadania i oceń, które z nich są prawdziwe, a które - fałszywe.

a) Wszystkie ciała zbudowane są z atomów.
b) Atom to najmniejsza część materii, nie składa się z żadnych mniejszych cząsteczek.
c) Cząsteczka zawiera wyłącznie atomy tego samego rodzaju.
d) Cząsteczki są zbudowane z co najmniej trzech atomów.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T10:40:26+01:00
A) prawda
b)fałsz
c)fałsz
d)fałsz
18 3 18