Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:57:42+01:00
WYWIAD Z ADAMEM MICKIEWICZEM

Reporter : Dzień dobry nazywam sie Michał Pawłoski i przyszedłem z moim pomocnikiem Bartkiem i chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat Pana życia i twórczości.
Czy mógłby Pan się przedstawić?

AM : Nazywam się Adam Mickiewicz. Urodziłem się w Zaosiu koło Nowogródka, 24 grudnia 1798 roku. Nazywają mnie Wieszczem.

Reporter : A może słowo o rodzicach?

AM : Pochodzę z rodziny drobnoszlacheckiej, ale nie byliśmy biedni dzięki ojcu, który pracował jako adwokat w mniejszych sądach nowogródzkich. Moja Matka, Barbara z Majewskich, dla ojca zrezygnowała z pracy i zaszczytów dworskich. Oboje byli patriotami, dołożyli starań, aby mnie i moich czterech braci wychować w duchu miłości do Ojczyzny. W rzeczywistości rozdarta zaborami Ojczyzna potrzebowała takich ludzi jak my, aby obudzić naród do walki.

Reporter : Jak minęły Pańskie studia?

AM : Tajniki literatury zgłębiałem na Uniwersytecie Wileńskim. To były wspaniałe czasy. W czasach studenckich byłem jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Filomatów, tajnej organizacji, która z czasem przekształciła się w spiskową organizację narodową.

Reporter : Czym zajął się Pan po studiach?

AM : W roku 1819 rozpocząłem pracę jako nauczyciel w Kownie, gdzie mieszkałem do roku 1823.Podczas pobytu w Kownie napisałem rozprawę, za którą w roku 1822 otrzymałem tytuł magistra filozofii.

Reporter : Co opowie Pan o swoich podróżach po Europie?

AM : Początkowo w roku 1829 udałem się do Niemiec, później do Włoch i Szwajcarii. W 1831 r. przyjechałem do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego, lecz ostatecznie pozostałem w Dreźnie do roku 1832.

Reporter : Gdzie udał się Pan po roku 1832?

AM : Z Drezna udałem się do Paryża, gdzie osiadłem na emigracji. W 1834 ożeniłem się z Celiną Szymanowską, z którą miałem sześcioro dzieci. W Paryżu nawiązałem współpracę z działaczami emigracyjnymi, pisałem artykuły i pisma publicystyczne.W roku 1840 objąłem katedrę języków słowiańskich w College de France. W Paryżu zaprzyjaźniłem się z fotografem Michałem Szweycerem, oraz w roku 1841 związałem się z reprezentantem nurtu polskiego mesjanizmu ? Andrzejem Towiańskim. W 1844 roku władze francuskie zawiesiły mnie w czynnościach profesora z powodu politycznej wymowy wykładów oraz propagowania towianizmu

Reporter : Dlaczego opuścił Pan Francje?

AM : W czasie Wiosny Ludów we Włoszech utworzyłem Legion Polski lecz szybko wróciłem do Paryża i założyłem tam pismo " Trybuna Ludów ".

Reporter : Jaki był powód Pańskiego wyjazdu do Turcji?

AM : Aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski), a także złożony z Żydów tzw. Legion Żydowski do walki z carską Rosją, a także z powodu Wojny Krymskiej trwającej we Francji.

Reporter : A teraz ostatnie pytanie. Z jakich dzieł jest Pan najbardziej dumny?

AM : Za największe dzieło uznaje mój poemat pt. "Pan Tadeusz". Wielke uznanie z pośród moich dzieł zdobył dramat "Dziady", jak i "Oda do młodości".

Reporter : Bardzo dziękuje za rozmowę z Panem. Mam nadzieje, że jeszcze kiedyś się spotkamy i będziemy mogli porozmawiać.

AM : Ja również dziękuje i także pałam nadzieją iż jeszcze kiedyś będziemy mogli zamienić ze sobą kilka słów.
4 3 4