Odpowiedzi

2009-11-11T10:56:36+01:00
Partenon, Erechtejon, Apteros, Propyleje, Pinakoteka
11 4 11
2009-11-11T10:57:43+01:00
Partenon - świątynia zbudowana na cześć Ateny
Erechtejon - świątynia na cześć bohatera Erechteusza, poświęcona Posejdonowi i Atenie
Apteros (Nike bezskrzydła) - świątynia Nike
Propyleje (Propyleie) - budowla wejściowa.
Pinakoteka - zbiór dzieł sztuk, skarbiec
17 4 17
2009-11-11T11:20:37+01:00
Akropol znajdował się w Atenach z jezyka greckiego oznaczał górne miasto. A. to wapienne wzgórze gdzie zbudowano cytadelę a z czasem stał się miejscem kultu. Składał się z
- panteonu (czyli świątyni wzniesionej ku czci bogini,patronki miasta Ateny.Zbudowany był w porządku doryckim najprawdopodobniej za autora wnętrz, rzeżb uznaje się Fidiasza)
panteon jest centralnym punktem w całym Akropolu)
-Erechtejonu ( na cześć boga Erechteusza herosa greckiego światynia ta stworzona zostala w porządku jaońskim czyli bardziej skompilikowanym, zdobnym od konwencji doryckiej)
-APTEROS-U(świątyni bogini zwycięstwa Nike skłd. się z czterosłupowej dwustronnej kolumnadzie czyli były po dwie kolumny w elewacji przedniej i tylnej i podobnie jak wcześniejsz świątynia ta była w obrządku jońskim)
-Propyleje(czyli budowla stawiana przy wejściu jest to tzn. budynek bramy który prowadzi do św. miejsca w tym przypadku do wcześniejszych świątyń , zbud w obrządku doryckim z marmuru
-Pinakoteki( coś w rodzaju skarbca znd. się tam sala z ekspozycją obrazów i przedsionek obrazy malowane były na deskach lub innych materiałach lub były malowidłami na ścianach czyli freskami)
7 3 7