Zad 1 c ,d / Do szkolnego kluby Tęcza nalerzy 36 chłopcówi 24 dzieczynki .

c)W zawodach lekkoatletycznych wzieło udział 85% członków klubu Tęcza.

stanowili oni 17 %wszystkich uczniów zawodów. Ilu uczniów startowało w zawodach ?


d) Do klubu Tęcza należy 10 % wszystkichdziewcząt i 20 % wszystkich chłopców w szkole . Ilu uczniów jest w tej szkole ? ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dzewcząt ?

3

Odpowiedzi

2009-11-11T12:18:27+01:00
C)
60 - 100%
x - 85%
x=(60*85%)/100%=51 członków klubu Tęcza brało udział w zawodach lekkoatletycznych
x - 100%
51 - 17%
x=(51*100%)/17%=300 uczestników startowało w zawodach
d)
x - 100%
24 - 10%
x=(24*100%)/10%= 240 dziewcząt jest w szkole
x - 100%
36 - 20%
x=(36*100%)/20%= 180 chłopców jest w szkole
180+240=420 uczniów jest w szkole
(240/420)*100%≈57% w szkole jest dziewcząt
(180/420)*100%≈43% w szkole jest chłopców
57%-43%= 14% o tyle mniej w szkole jest chłopców

2009-11-11T12:23:39+01:00
36+24=60

c)85%*60=0,85*60=51

17% - 51
100% - x
17*x=100*51
17*x=5100
x=5100:17
x= 300

d) 10% - 24
100% - x
10*x=2400
x=2400:10=240 - dziewczyny w szkole

20% - 36
100% - x
20*x=3600
x=3600:20=180 - chłopcy w szkole

240+180=420 - ilość osób w szkole

180/240*100%= 75%
2009-11-11T12:47:38+01:00
C)
60 -100%
x- 85%

x= 60*85%/100%
x= 5100/100
x= 51

51 - 17%
x - 100%

x= 51*100% / 17%
x= 5100 / 17
x= 300
W zawodach startowało 300 uczniów

d) 10% - 24 / *10
100% = 240

w szkole jest 240 dziewczynek

20% - 36/ *5
100% - 180
w szkole jest 180 chłopców

w szkole jest 420 uczniów

420 - 100%
240 -x

x= 240*100/420
x= 24000%/420
x = 57 %
dziewczynki stanowią 57% tej szkoły a chłopcy stanowią 43 % tej szkoły
dziewczynek jest o 14% więcej niż chłopców