×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

1.Siarczan (VI) magnezu nie można otrzymać w reakcji:

A. Mg+SO3
B. MgO+H2SO4
C. Mg+ H2SO4
D. MgO+ SO3

2.Utleniaczem w reakcji Fe2O3+3H2→2Fe+3H2O jest:
A. żelazo
B. woda
C. wodór
D. tlenek żelaza(III)

3.Stopnie utleniania się pierwiastków w KMnO4 odpowiednio wynoszą:
A. +1,+5,-2
B. -1,+5,-2
C. +1,+7,-2
D. -1,+5,+2

4.Reakcja egzoenergetyczna to:
A. reakcja magnezu z kwasem solnym
B. rozkład węglanu wapnia
C. otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
D. reakcja dwutlenku węgla z wodą

5.Osad wytrąci się po dodaniu chlorku sodu do:
A. siarczanu (VI) miedzi (II)
B. azotanu (V) ołowiu (II)
C. fosforanu potasu
D. węglanu sodu

6.Masa molowa węglanu wapnia wynosi:
A. 40 g/mol
B. 86 g/mol
C. 95 g/mol
D. 100 g/mol

7.Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
A. 5g
B. 10g
C. 15g
D. 20g

8.W 14,2g tlenku fosforu (V) P4O10 fosfor stanowi:
A. 1,5g
B. 3,1g
C. 4,6g
D. 6,2g

9.Czynnikiem, który nie ma wpływu na szybkość reakcji, jest:
A. temperatura
B. stężenie
C. barwa
D. stan rozdrobnienia reagentów

10.W 50 cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2mol/dm3 znajduje się
A. 9,8 g H2SO4
B. 19,6 g H2SO4
C. 29,4 g H2SO4
D. 49,0 g H2SO4

11.Aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztworu nasycony w przypadku ciał stałych należy:
A. ogrzać roztwór
B. dodać rozpuszczalnika
C. dodać substancji rozpuszczonej lub oziębić
D. dodać rozpuszczalnika lub ogrzać

12.Rozpuszczalność substancji w wodzie w temperaturze 200C wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze i zaznacz właściwą odpowiedź:
A. 2%
B. 25%
C. 20%
D. 10%

13. 11g dwutlenku węgla to:
A. 0,25 mola
B. 0,2 mola
C. 0,75 mola
D. 0,5 mola

14.Reakcja endoenergetyczna to:
A. rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie
B. rozkład tlenku rtęci
C. spalanie fosforu
D. reakcja sodu z wodą

15.Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą:
A. liczbą atomową
B. liczbą neutronów
C. liczbą protonów
D. liczbą elektronów

16.Wiązanie atomowe występuje w cząsteczkach:
A. O2 , SO2 , H2O
B. NaCl , N2 , Br2
C. N2 , J2 , O2
D. H2O , J2 , NaCl

17.Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3?

18.Podaj wzory sumaryczne odpowiadające głównym składnikom
Skały wapiennej -
Wapna gaszonego -
Wapna palonego -

19.W poniższych przykładach, dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:
1. Ag + HCl →
2. Fe + Ca2+ →
3. K2CO3 + NaOH →
4. ZnO + NaOH + H2O →

20.Do 20g 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
1

Odpowiedzi

2012-07-22T19:58:23+00:00

Zadanie 1. Siarczan (VI) magnezu nie można otrzymać w reakcji:


A. Mg+SO3
B. MgO+H2SO4
C. Mg+ H2SO4
D. MgO+ SO3

 Zadanie 2. Utleniaczem w reakcji Fe₂O₃+3H₂→2Fe+3H₂O jest:
A. żelazo
B. woda
C. wodór
D. tlenek żelaza(III)

Zadanie 3. Stopnie utleniania się pierwiastków w KMnO₄ odpowiednio wynoszą:
A. +1,+5,-2
B. -1,+5,-2
C. +1,+7,-2
D. -1,+5,+2

Zadanie 4. Reakcja egzoenergetyczna to:
A. reakcja magnezu z kwasem solnym
B. rozkład węglanu wapnia
C. otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
D. reakcja dwutlenku węgla z wodą

Zadanie 5. Osad wytrąci się po dodaniu chlorku sodu do:
A. siarczanu (VI) miedzi (II)
B. azotanu (V) ołowiu (II)
C. fosforanu potasu
D. węglanu sodu

 Zadanie 6. Masa molowa węglanu wapnia wynosi:
A. 40 g/mol
B. 86 g/mol
C. 95 g/mol
D. 100 g/mol

 Zadanie 7. Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
A. 5g
B. 10g
C. 15g
D. 20g

 Zadanie 8. W 14,2g tlenku fosforu (V) P4O10 fosfor stanowi:
A. 1,5g
B. 3,1g
C. 4,6g
D. 6,2g

 Zadanie 9. Czynnikiem, który nie ma wpływu na szybkość reakcji, jest:
A. temperatura
B. stężenie
C. barwa
D. stan rozdrobnienia reagentów

Zadnaie 10. W 50 cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2mol/dm3 znajduje się
A. 9,8 g H2SO4
B. 19,6 g H2SO4
C. 29,4 g H2SO4
D. 49,0 g H2SO4

Zadanie 11. Aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwor nasycony w przypadku ciał stałych należy:
A. ogrzać roztwór
B. dodać rozpuszczalnika
C. dodać substancji rozpuszczonej lub oziębić
D. dodać rozpuszczalnika lub ogrzać

 Zadanie 12. Rozpuszczalność substancji w wodzie w temperaturze 200C wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze i zaznacz właściwą odpowiedź:
A. 2%
B. 25%
C. 20%
D. 10%

 

m_{r}=100g\\ m_{s}=25g\\\\ C_{p}=\frac{m_{s}*100\%}{m_{r}}=\frac{25g*100\%}{100g}=25\%


 Zadanie 13. 11g dwutlenku węgla to:
A. 0,25 mola
B. 0,2 mola
C. 0,75 mola
D. 0,5 mola

 Zadanie 14. Reakcja endoenergetyczna to:
A. rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie
B. rozkład tlenku rtęci
C. spalanie fosforu
D. reakcja sodu z wodą

 Zadanie 15. Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą:
A. liczbą atomową
B. liczbą neutronów
C. liczbą protonów
D. liczbą elektronów

 Zadanie 16. Wiązanie atomowe występuje w cząsteczkach:
A. O2 , SO2 , H2O
B. NaCl , N2 , Br2
C. N2 , J2 , O2
D. H2O , J2 , NaCl

 Zadanie 17. Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3?

 

V=200cm^3=0.2dm^3\\ C_{m}=0.5\frac{mol}{dm^3}\\ M_{Na_{2}S}=78\frac{g}{mol}\\\\ C_{m}=\frac{n}{V}\\ n=\frac{m}{M}\\ C_{m}=\frac{m}{MV}\\\\ m=C_{m}*M*V=0.5\frac{mol}{dm^{3}}*78\frac{g}{mol}*0.2dm^3=7.8g

 

Odp.: W tym roztworze znajduje się 7.8g siarczku sodu.


 Zadanie 18. Podaj wzory sumaryczne odpowiadające głównym składnikom
Skały wapiennej - CaCO₃
Wapna gaszonego - CaO
Wapna palonego - Ca(OH)₂

 Zadanie 19. W poniższych przykładach, dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:
1. Ag + HCl ⇒ nie zachodzi
2. Fe + Ca2+ ⇒ nie zachodzi, chyba, że chodziło o

2Fe + 3Cl₂ ⇒ 2FeCl₃

Fe + Cl₂ ⇒ FeCl₂
3. K₂CO₃ + NaOH ⇒ nie zachodzi
4. ZnO + 2NaOH +2 H₂O ⇒ Na₂[Zn(OH)₄] + H₂O

 Zadanie 20. Do 20g 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 

C_{p_{1}}=10\%\\ m_{r_{1}}=20g\\\\ m_{s}=\frac{20g*10\%}{100\%}=2g\\\\\\\\ m_{r_{2}}=20g+5g=25g\\ m_{s}=2g\\\\ C_{p_{2}}=\frac{2g*100\%}{25g}=8\%

 

Odp.: Otrzymany roztwór jest 8%.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci