Odpowiedzi

2009-11-11T13:58:56+01:00
Miłość, miłosierdzie, bezinteresowność, dobroć, pomoc bliźnim, przebaczenie, wiara w Cgrystusa, radość serca itp.
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:05:33+01:00
Uczeń Chrystusa przede wszystkim powinien postępować zgodnie z dekalogiem czyli dziesięcioma przykazaniami. Powinien także chętnie i bezinteresownie pomagać innym. Wspierać słabszych, biedniejszych, wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Poświęcić się dla Chrystusa, nie wstydzić się swojej wiary, tylko szerzyć ją, głosząc ewangelię i pokazując to poprzez swoje zachowania. Wskazane aby był pokorny, pobożny, posłuszny. Ważna też jest empatia, altruizm. Niezmiernie ważne jest, aby uczeń Chrystusa miłował prawdę. Musi szanować bliźnich i strać się im przebaczać wszystkie winy. Powinien również okazywać miłosierdzie, być dobrym, doceniać to co ma, umieć dzielić sie z innymi.

23 3 23
2009-11-11T14:07:31+01:00
Uczniowie Chrystusa powinni starać się Go naśladować, jako że był on największym ze wszystkich ludzi!
Powinni:
*opierać swe wierzenia na Biblii
*wprowadzać w życie wskazówki zawarte w Słowie Bożym
*darzyć miłością bliźnich
*służyć prawdziwemu Bogu
*nie podążać za duchem świata (nie robić tego co robią wszyscy, by się nie wyróżniać)
8 2 8