Odpowiedzi

2009-11-11T14:13:02+01:00
WIECZERZA PAŃSKA
Posiłek mający upamiętniać śmierć Pana Jezusa Chrystusa, nazywany też Pamiątką lub Ostatnią Wieczerzą. Jedyne święto, które Biblia nakazuje obchodzić chrześcijanom
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej opisało dwóch apostołów będących jej uczestnikami i naocznymi świadkami — Mateusz i Jan. Niektóre uzupełniające szczegóły podali również Marek oraz Łukasz, choć nie byli wtedy obecni. Poza tym kilka dodatkowych informacji przekazał Paweł, gdy udzielał wskazówek zborowi w Koryncie. Ze źródeł tych wynika, że wieczorem przed swą śmiercią Jezus spotkał się z uczniami w dużym górnym pokoju, gdzie wspólnie obchodzili Paschę (Mk 14:14-16). Mateusz donosi: „Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł: ‚Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało’. Wziął także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: ‚Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją „krew przymierza”, która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów. Ale wam mówię: Odtąd na pewno nie będę pił tego produktu z winorośli aż do dnia, gdy będę z wami pił nowy w królestwie mojego Ojca’. W końcu, zaśpiewawszy pieśni pochwalne, wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26:17-30; Mk 14:17-26; Łk 22:7-39; Jn 13:1-38; 1Ko 10:16-22; 11:20-34).
Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską w wieczór przed swoją śmiercią, zaraz po obchodach swej ostatniej Paschy. Przedtem jednak — kiedy już „była noc” — odprawił jeszcze zdrajcę Judasza (Jn 13:30).