Mimo że oceany i morza są ze sobą polączone, ich wody różnią się- między innymi zasoleniem, temperaturą, przezroczystośćią i barwą. Czym spowodowane są te różnice? Podaj przykłady.

Zróżnicowane zasolenie:

Różne temperatury wód powierzchniowych:

Rórzna prześroczystość::

Zróżnicowana barwa:

2

Odpowiedzi

2009-11-12T14:48:41+01:00
Zróżnicowane zasolenie : dla mórz zależy od tego ile rzek wpływa (rzeki to wody słodkie), w Morzu Bałtyckim jest mała wymina wód z oceanami, dlatego jest mało zasolone

zróżnicowana barwa: jest spowodowana zanieczyszczeniami, na przykład wyciekami ropy naftowej, chemikaliów.
1 5 1
2009-11-12T18:10:39+01:00
Zasolenie - ilość wpadających rzek
temperatura - ilość promieni słonecznych
przezroczystość - głębokość
barwa - czystość