Odpowiedzi

2009-11-11T15:09:38+01:00
Saturday
I usually get up at 9 o'clock. After I have a quick shower. Then I always tidy my room and kitchen or bathroom. I don't like tidying, but I have to do this, because my parents work a lot, and they haven't time for tidying. After I often listen to music or watch tv. On Saturday afternoon I usually go out. I go for a walk, for example to forest. I also like ride a bike, and when is warm and sunny I always do this with my friends. On evening I sometimes watch tv or read some interesting book. I start to sleep at 11 p.m

Zazwyczaj wstaję o 9.oo. Później biorę szybki prysznic. Następnie zawsze sprzątam mój pokój i kuchnię, bądź łazienkę. Nie lubię tego, ale muszę to robić, ponieważ moi rodzice dużo pracują i nie mają czasu na sprzątanie. Potem często słucham muzyki albo oglądam tv. W sobotnie popołudnie zazwyczaj wychodzę. Idę na spacer, np. do lasu. Lubię także jeździć na rowerze i kiedy jest ciepło i słonecznie zawsze robię to z moimi przyjaciółmi. Wieczorem czasem oglądam tv albo czytam jakąś interesującą książkę. Zaczynam śnić o około 23.

Sunday
I usually wake up at about 9 o'clock. First I turn on the music. Then I quickly make my bed and I go to the bathroom. After I dress up and eat some breakfast. Afterwards I go to the church. Then I eat dinner and do my homework. On evening I sometimes play computer games or surfing the internet. I go to bed at 11 p.m

Budzę się o około 9.oo. Najpierw włączam muzykę. Następnie szybko ścielę swoje łóżko i idę do łazienki. Później ubieram się i jem jakieś śniadanie. Następnie idę do koścoła. Potem jestm obiad i odrabiam lekcje. Wieczorem czasami gram na komputerze lub serfuje po internecie. Idę spać o 23.oo.