1)Uzupełnij zdania korzystając z podanych określeń: allel recesywny, płeć, allel dominujący, męskie hormony płciowe.

Łysienie jest cechą związaną........, która warunkuje...........
Schorzenie to ujawnia się w obecności.........

2)Zaznacz prawidłowe zakończenia zdania: Płeć dziecka zostaje określona
- w momencie połączenia się komórki jajowej z plemnikiem
- w pierwszych 3 miesiącach ciąży
- podczas porodu
- w czasie zagnieżdżenia się zarodka w ścianie macicy
3)Pogrupuj informacje dotyczące mutacji genowych i chromosomowych:
- zmiana kolejności nukleotydów
- jeden z czynników rekombinacji genetycznej
- pęknięcie chromosomu
- zaburzenie odczytywania kodu genetycznego
- zatrzymanie produkcji białka
4) zad5,6/23 ; 1,3/22 z biologii (puls życia klasa 3 gimn)

3

Odpowiedzi

2009-11-11T16:14:04+01:00
Łysienie jest cechą związaną y płcią która warunkuje allel recesywny
Schorzenie to ujawnia się w obecności męskich hormonów płciowych.
2.a

6 4 6
2009-11-11T19:02:02+01:00
Zad 1
Łysienie jest cechą związaną z męskimi hormonami płciowymi która warunkuje płec Schorzenie to ujawnia się w obecności allei recesywnej.

zad 2
- w pierwszych 3 miesiącach ciąży
zad 3
- jeden z czynników rekombinacji genetycznej
- pęknięcie chromosomu
- zmiana kolejności nukleotydów
- zaburzenie odczytywania kodu genetycznego
- zatrzymanie produkcji białka
9 2 9
2009-11-11T19:56:55+01:00
1. Łysienie jest cechą związaną z płcią, która warunkuje allel recesywny. Schorzenie to ujawnia się w obecności męskich hormonów płciowych.

2. w momencie połączenia się komórki jajowej z plemnikiem
3.
- zmiana kolejności nukleotydów - genowe
- jeden z czynników rekombinacji genetycznej chromosomowe
- pęknięcie chromosomu - chromosomowe
- zaburzenie odczytywania kodu genetycznego genowe
- zatrzymanie produkcji białka chromosomowe
7 4 7