Odpowiedzi

2009-11-11T17:36:39+01:00
Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach
-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża
-rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu
-wiazaniu azoty cząsteczkowego
-nitryfikacje
-dentryfikacja
33 3 33
2009-11-11T17:37:25+01:00
Obieg polega:
- na pobieraniu zwiazkow nierganicznych z podloza,
- na wiazaniu azotu czasteczkowego,
- nitryfikacji(proces utleniania amoniaku) i dentryfikacji (proces redukcji azotanów do azotu),
- na rozkladzie martwych szczatkow organicznych przy jednoczesnym uwolnieniu amoniaku,
23 4 23