W którym przyjładzie poprawnie wykonano mnożenie sum? (trzeba wyliczyć wszystkie) ; //
a) (x+3)(x²-1)=x³-3
b) (a-6)(3+a)=a²+9a-18
c) (2x-3)(1-4x)= -8²-14x-3
d) (3a-1)(5a+1)=15a²-2a-1


2
wyrażenie :: -(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1) można zapisać w postaci::
a) 25x b) -8x²+3x-12 c) x-12 d) -8x²+21x (wyliczyć)sorka za mało punktów :(..

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T17:42:53+01:00
A) (x+3)(x²-1)=x³-3
x³-x+3x²-3 = x³+3x²-x-3

b) (a-6)(3+a)=a²+9a-18
3a+a²-18-6a = a²-3a-18

c) (2x-3)(1-4x)= -8²-14x-3
2x-8x²-3+12x = -8x²+14x-3

d) (3a-1)(5a+1)=15a²-2a-1
15a²+3a-5a-1 = 15a²-2a-1

Odp: Poprawnie wykonano mnożenie w przykładzie d.


Zad 2
wyrażenie :: -(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1) można zapisać w postaci::
a) 25x b) -8x²+3x-12 c) x-12 d) -8x²+21x (wyliczyć)

-(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1) = -(4x²-8x-3x+6)-(-4x²-2x-12x-6) = -4x²+8x+3x-6+4x²+2x+12x+6 = 25x

Odp: a
2009-11-11T17:54:50+01:00
A
x³-x+3x²-3=x³-3
x³-x+3x²-x³=-3+3
-x+3x²=0


3a+a²-18-6a=a²+9a-18
3a+a²-6a-a²-9a=-18+18
-12a=0

2x-6x²-3+12x=-64-14x-3
2x-6x²+12x+14x=3-64+3
28-6x²=-58

15a²+3a-5a-1=15a²-2a-1
15a²-2a-15a²+2a=-1+1
0=0-(4x²-6x-3x+6)-(-4x²-2x-12x-6)
-4x²+6x+3x-6+4x²+2x+12x+6=23x
2009-11-11T17:56:07+01:00
1.
a)(x+3)(x²-1)=x³-x+3x²-3=x³+3x²-x-3
b)(a-6)(3+a)=3a+a²-18-6a=a²-3a-18
c)(2x-3)(1-4x)=2x-8x²-3+12x=-8x²+14x-3
d)(3a-1)(5a+1)=15a²+3a-5a-1=15a²-2a-1 (poprawne)
2.
-(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1)=-4x²+8x+3x-6+4x²+2x+12x+6=25x (odp.a poprawna)