Odpowiedzi

2009-11-11T18:31:42+01:00
2009-11-11T18:31:57+01:00
MISJE POKOJOWE
Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15.03.1998) (*)
LP. Nazwa misji Kraje misji Okres trwania misji Ilosc zolnierzy w tym obserwatorow
1. NNSC KOREA 1953 - 1995 1 065 0
2. ICCS WIETNAM, LAOS, KAMBODZA 1954 - 1970 1 948 0
3. OTN NIGERIA 1968 - 1970 5 5
4. ICCS WIETNAM POLUDNIOWY 1973 - 1976 650 0
5. UNEF II EGIPT 1973 - 1979 11 699 0
6. UNDOF (Pollog) SYRIA - IZRAEL 1974 - 1993 3 662 0
7. UNIIMOG IRAK - IRAN 1988 - 1990 45 45
8. UNTAG NAMIBIA 1989 - 1990 373 20
9. OSGAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1990 - 1991 2 2
10. UNGOMAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1991 - 1993 1 1
11. PUSTYNNA BURZA ARABIA SAUDYJSKA 1990 - 1991 319 0
12. UNAMIC KAMBODZA 1991 - 1992 2 2
13. UNIKOM IRAK - KUWEJT 1991- 43 43
14. UNGCI IRAK 1991 - 59 59
15. MINURSO SAHARA ZACHODNIA 1991 - 17 17
16. UNSCOM IRAK 1992 - 5 5
17. UNIFIL LIBAN 1992 - 3 008 0
18. UNPROFOR/UNCRO/
UNPF b. JUGOSLAWIA 1992 - 1995 4 398 80
19. UNTAC/UNMLT KAMBODZA 1992 - 1994 1 254 18
20. UNOMIL LIBERIA 1993 - 1994 3 3
21. UNAMIR RWANDA 1993 - 1995 5 5
22. UNOMIG GRUZJA 1994 - 14 14
23. UNAVEM II/III ANGOLA 1995 - 1997 14 14
24. MONUA ANGOLA 1997 - 4 4
25. UNDOF (Polbatt) SYRIA - IZRAEL 1994 - 1 949 0
26. EU (Unia Europejska) b. JUGOSLAWIA 1994 - 1994 2 2
27. MNF HAITI 1994 - 1995 56 0
28. UNCPSG BOSNIA I HERCEGOWINA 1995 - 26 policj. 0
29. UNMOT TADZYKISTAN 1994 - 10 10
30. IFOR/SFOR BOSNIA I HERCEGOWINA 1996 - 1 387 0
31. UNTAES CHORWACJA
Wsch. Slavonia 1996- 1997 ponad 60
w tym GROM 10
32. UNPREDEP MACEDONIA 1995 - 6 6
33. UNMOP CHORWACJA
Plw. Prevlaka) 1996 - 3 3