• Doniczka o masie 1kg spada z wysokości 2m. Jaka będzie energia kinetyczna doniczki gdy znajdzie się na wysokości 50cm?

dane:
masa = 1kg
h₁ = 2m
h₂ = 50cm

szukane:
Ek = ?

• Piłkę rzucono w gore. Piłka w najwyższym położeniu posiada tylko energie _________ . Podczas lotu następuje zmiana energii ________ w energie __________ . W chwili początkowej względem podłoża posiada energie __________ .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T19:58:42+01:00
Rozwiązanie:
a)
__________________________________________________________
Dane:
m= 1kg
h₁= 2m
h₂= 50cm=0,5m
g=10m/s²
__________________________________________________________
Szukane:
Ek = ?
__________________________________________________________
Wzór:

Ek=Ep=mgh

Ale ciało w interesującym nas momencie przebyło wyłącznie 1,5m drogi. Czyli:

Ek=mg(h₁-h₂)
__________________________________________________________
Obliczenia:
Ek=mg(h₁-h₂)
Ek=1kg*10m/s²* (2m-0,5m)=1kg*10m/s²*1,5m=15J
__________________________________________________________
Odpowiedź.Energia kinetyczna doniczki wyniesie 15J gdy znajdzie się na wysokości 50cm.
__________________________________________________________
b)Piłkę rzucono w górę. Piłka w najwyższym położeniu posiada tylko energie potencjalną . Podczas lotu następuje zmiana energii kinetycznej w energie potencjalną. W chwili początkowej względem podłoża posiada energie kinetyczną.
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
2009-11-11T20:00:15+01:00
Ek=0.5×1×2²=2
Ek=0.5×1×0.5²=0.125
Piłkę rzucono w gore. Piłka w najwyższym położeniu posiada tylko energie 2. Podczas lotu następuje zmiana energii2w energie 0.125 . W chwili początkowej względem podłoża posiada energie kinetyczną .
2009-11-11T20:02:05+01:00
Ek=mv²/2
Ep=mgh
g≈10m/s²
m=1kg
h1=2m
h2=50cm
na wysokości 2m
Ek=0
Ep=10×1×2=20[J]
na Ziemi
Ek=20J Ep=0
Energia potencjalna zamienia się w kinetyczną zgodnie z zasadą zachowania energii
Ep₂=10×1×0,5=5[j]
Ek=Ec-Ep
Ec-energia całkowita
Ec=20J
Ek=20J-5J=15j
2
a) potencjalną
b) potencjalną w kinetyczną
c)kinetyczną