ZBILANSOWAĆ RÓWNANIA REAKCJI:
CH4 + O2->CO2 + H2O
KMnO4 -> K2MnO4+MnO2 + O2
UŁOŻYĆ RÓWNANIA:
1. Spalanie Mg w O prowadzące do powstania MgO
2. powstawanie Al2S3 z Al i S
3. Łączenie się Na z Cl na NaCl
4. Redukcja tlenku ołowiu(IV)(PbO2) wodorem
5. Synteza wody z pierwiastków
6. spalanie C2H6 na CO2 i H2O
7. Redukcja tlenku chromu (III)(Cr2O3) weglem do CO

2

Odpowiedzi

2011-07-20T13:46:25+02:00

CH4 +2 O2 --> CO2 + 2 H2O
2 KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2

 

1. 2 Mg + O2 -->2 MgO
2. 2 Al + 3 S --> Al2S3
3.2 Na + Cl2--> 2 NaCl
4. PbO2 + 2 H2 --> Pb + 2 H2O
5.  2 H2 + O2 --> 2 H2O
6. 2 C2H6 +7 O2 -->4 CO2 + 6 H2O
7. Cr2O3 + C ---> CO + 2CrO

Jak masz jeszcze coś to dawaj. :)

2 5 2
2011-07-20T13:48:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CH4 + 2O2---->CO2 + 2H2O
 2KMnO4---->K2MnO4 + MnO2 + O2


UŁOŻYĆ RÓWNANIA:
 1. 2Mg + O2---->2MgO 
 2. 2Al + 3S---->Al2S3
 3. 2Na + Cl2---->2NaCl
 4. PbO2 + 2H2---->Pb + 2H2O
 5. 2H2 + O2---->2H2O 

 6. 2C2H6 + 7O2---->4CO2 + 6H2O
 7. Cr2O3 + 3C---->2Cr + 3CO

2 5 2