Zad 1. Podaj przykład liczb całkowitych a i b dla których spełniona jest nierówność:
a) w ułamku to jest 4/11 < a/b < 5/11
b) - 2/13 < a/b < - 1/13
c) 1,05 <a/b <1,06
zad 2 podaj przykład dwóch liczb wymiernych x, y które spełniają nierówność
a ⅗ < x < y ⅘
b - 3 ½ < x < y < - 3 1/9
c 0,3 < x < y <0,31
zad 3 podaj przykład liczb całkowitych a,b,c,d, dla których spełniona jest nierównośc
a ) 2/7 < <a/b < c/d < 3/7 b) - 3⅛<x<y<-3 1/9 c) 0,3<x<y<0,31

1

Odpowiedzi

2009-11-12T14:07:23+01:00
Zadanie 1.
a) a=9 b=22
b) a=(-3) b=26
c) a=211 b=200

Zadanie 2.
a) x=32/50 y=36/50
b) x=(-31/9) y=(-10/3)
c) x=38/125 y=77/250

Zadanie 3.
a) a=11 b=35 c=13 d=35
b) x=(-10/3) y=(-115/36)
c) Przykład i rozwiązanie takie samo jak przykład "c" w zad. 2.
4 3 4