Odpowiedzi

2009-11-12T14:52:16+01:00
Oś wschód - zachód podkreślają podwójne rzędy kolumn, oddzielające nawy boczne z emporami od nawy głównej (naosu). Pod półkopułami nawy boczne od nawy głównej oddzielają także półkoliste eksedry. Nawy przykryto sklepieniami krzyżowymi a kolumny połączono arkadami. Kościół poprzedzają dwa narteksy – wewnętrzny i zewnętrzny otwarty na prostokątne portykowe atrium. Ma ono wymiary (ok 60 x 40 m). W środku atrium znajdowała się niegdyś fontanna, zaś prowadzącymi stąd schodami dochodziło się do licznych wejść w fasadzie kościoła.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:03:27+01:00
Była to najwyższa świątynia w Cesarstwie bizantyjskim. Jest to miejsce modłów i koronacji cesarzy. W ciągu wieków niedościgniony wzór świątyni doskonałej .Powstała ona w okresie od 23 lutego 532 do 27 grudnia 537.
Jest to piękny kościół pw. Świętej Mądrości. Świątynia prezentuje się doskonale zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budowli. Wewnątrz można podziwiać mistrzowskie popisy ręki mistrzów tworzących mozaiki. Kościół przechodził na przełomie wieków bardzo kontrowersyjną historię, ale jego czar pozostał do dziś, dzięki czemu możemy podziwiać ten architektoniczny bizantyjski geniusz. Obecnie działa jako muzeum.
Charakterystyczne cechy dla świątynii to olbrzymia kopuła
Cała konstrukcja oparta jest na czterech potężnych filarach i oraz 107 kolumnach.Zewnątrz kopuły osłonięte są bębnami, w których umieszczono okna oświetlające wnętrze całego kościoła.