Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:22:07+01:00
Tata Jasia otrzymał zaliczkę 1200 zł , co stanowi 3/4 jego pensji. Oblicz pensję taty?
(proszę o dokładne rozwiązanie)
3/4 stanowi 75% układamy proporcję
75%-1200
100% - x , gdzie x- cała pensja

75%x=1200zł*100%/:75%
x=1600 zł
2009-11-12T15:23:37+01:00
1200 = ¾
x = cała pensja
x= 4/3 × 1200 =1600 zł
2009-11-12T15:24:54+01:00
3/4 = 75%

1200zł to 75% zaliczki
400zł to 25%zaliczki
1600zł to 100% zaliczki

Zaliczka wynosi 1600zł