Odpowiedzi

2009-11-12T16:11:45+01:00
-Wypełnia znaczną część organizmów roślin .
-Charakterystyczną cechą miękiszu jest występowanie przestworów międzykomórkowych. Komórki miękiszu zachowują zdolność do podziałów i odróżnicowania, dzięki czemu odgrywają istotną rolę w zjawiskach regeneracyjnych.
-A na 3 to link. http://sciaga.onet.pl/_i/Biologiasciaga/plecha_porostnicy.jpg
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:13:08+01:00
1 Tkanki miękiszowe wypełniają wnętrze ciała roślin.
2.komórki tkanki miękiszowej biorą udział w procesie fotosyntezy, magazynują substancje zapasowe i wodę,
3. * tkanka miękiszowa zbudowana jest z dużych, żywych komórek,
* ściany komórek budujących tą tkankę są cienkie i celulozowe,
* wyróżnia się kilka rodzajów miękiszu:
o asymilacyjny - zawiera dużo chloroplastów, występuje w liściach i łodygach,
o spichrzowy - znajduje się w bulwach, korzeniach, kłączach, owocach, nasionach,
o wodonośny - komórki tego miękiszu maja duże wakuole gdyż występuje u roślin gromadzących wodę np. u kaktusów,
o powietrzny - w przestworach komórkowych gromadzone jest powietrze, występuje u roślin wodnych,
o wydzielniczy - w komórkach tego miękiszu wydzielane są olejki eteryczne u kopru czy sok mleczny u maku.
17 4 17
2009-11-12T16:18:47+01:00

Miękisz jest tkanką występującą we wszystkich częściach ciała rośliny i wchodzi w skład wszystkich tkanek złożonych. Tkanki miękiszowe pełnią w roślinie zasadnicze czynności fizjologiczne przemiany materii, uczestniczą w fotosyntezie, oddychaniu, osmozie, transpiracji, gromadzą także substancje zapasowe i wodę. Mimo że miękisz zbudowany jest z cienkościennych komórek, w stanie turgoru pełni jednak w roślinach istotną funkcję mechaniczną.

Tkanka miękiszowa
zbudowana jest z komórek owalnych pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory komórkowe
• miękisz asymilacyjny – zawiera dużo chloroplastów, uczestniczy w procesie fotosyntezy
• miękisz spichrzowy – komórki tego miękiszu gromadzą różne substancje zapasowe i wodę
• miękisz zasadniczy – wypełnia luki między innymi tkankami

Charakterystyczną cechą miękiszu jest występowanie przestworów międzykomórkowych. Komórki miękiszu zachowują zdolność do podziałów i odróżnicowania, dzięki czemu odgrywają istotną rolę w zjawiskach regeneracyjnych.
3 2 3