Proszę oto zadanie:
Napisz e-maila do swojej przyjaciółki i opowiedz co robiłaś w zeszły weekend. Oraz z przetłumaczeniem na polski.
Ja w zeszłym tygodniu byłam u dziadków w Kościele i babcia u mnie byla a reszte mozecie jaką chcecie i przetlumaczenie na język polski!!!
Błagam o szybka odpowiedź potrzebne na za 2godz.!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:12:01+01:00
Saturday
I usually get up at 9 o'clock. After I have a quick shower. Then I always tidy my room and kitchen or bathroom. I don't like tidying, but I have to do this, because my parents work a lot, and they haven't time for tidying. After I often listen to music or watch tv. On Saturday afternoon I usually go out. I go for a walk, for example to forest. I also like ride a bike, and when is warm and sunny I always do this with my friends. On evening I sometimes watch tv or read some interesting book. I start to sleep at 11 p.m

Zazwyczaj wstaję o 9.oo. Później biorę szybki prysznic. Następnie zawsze sprzątam mój pokój i kuchnię, bądź łazienkę. Nie lubię tego, ale muszę to robić, ponieważ moi rodzice dużo pracują i nie mają czasu na sprzątanie. Potem często słucham muzyki albo oglądam tv. W sobotnie popołudnie zazwyczaj wychodzę. Idę na spacer, np. do lasu. Lubię także jeździć na rowerze i kiedy jest ciepło i słonecznie zawsze robię to z moimi przyjaciółmi. Wieczorem czasem oglądam tv albo czytam jakąś interesującą książkę. Zaczynam śnić o około 23.

Sunday
I usually wake up at about 9 o'clock. First I turn on the music. Then I quickly make my bed and I go to the bathroom. After I dress up and eat some breakfast. Afterwards I go to the church. Then I eat dinner and do my homework. On evening I sometimes play computer games or surfing the internet. I go to bed at 11 p.m

Budzę się o około 9.oo. Najpierw włączam muzykę. Następnie szybko ścielę swoje łóżko i idę do łazienki. Później ubieram się i jem jakieś śniadanie. Następnie idę do koścoła. Potem jestm obiad i odrabiam lekcje. Wieczorem czasami gram na komputerze lub serfuje po internecie. Idę spać o 23.oo.
1 5 1
2009-11-12T18:17:27+01:00
In this Saturday with the whole family watched TV.
In the afternoon we went to my aunt.
After returning home, I called the grandmother and grandfather to invite them to Sunday dinner.
On Sunday morning we went to church.
Then the grandparents came to dinner ... they were delighted with the family Sunday lunch, which is prepared by my mother.
Before I watched and it was already evening and I had to go to sleep.
Tłumaczenie...
W tą sobotę oglądałam z całą rodziną TV.
Po południu poszliśmy do ciotki.
Po powrocie do domu zadzwoniłam do babci i dziadka aby zaprosić ich na niedzielę na obiad.
W niedzielę rano wybraliśmy się do kościoła.
Potem dziadkowie przyszli na obiad...Byli zachwyceni tym rodzinnym niedzielnym obiadem, który przygotowała mama.
Zanim się obejrzałam a już był wieczór i musiałam iść spać.
1 3 1