1. Ustal, jaką długość ma okrąg :
a) o promieniu 7,5 ( wynik 15 pi)
b) o promieniu dwie trzecie ( wynik cztery trzecie pi )
c) o promieniu pierwiastka z dwóch ( wynik 2 pierwiastek z dwóch pi )
d) o średnicy 3,2 ( wynik 3,2 pi )
e) o średnicy trzy i trzy czwarte ( trzy i trzy czwarte pi )
f) o średnicy 3 pierwiastek z dwóch ( wynik 3 pierwiastek z dwóch pi )

2. Oblicz średnicę pnia drzewa, którego obwód wynosi:
a) 50 cm ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 50 podzielić przez pi cm w zaokrągleniu ma być 15,9 pi )
b) 1 m ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 1 podzielić przez pi m to w zaokrągleniu ma być 0,3 pi)
c) 4 m ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 4 podzielić przez pi m to w zaokrągleniu ma być 1,3 cm )

3. Ile razy długość okręgu o promieniu 5 jest większa niż:
a) długość okręgu o średnicy 5 ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 2)
b) długość okręgu i promieniu jedna piąta ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 25)
c) długość okręgu o promieniu 1 ? ( w tym przykładzie ma wyjść wynik 5)

4. Koń biega po padoku ba lonży o długości 4 m, Przyjmij pi w zaokrągleniu dwadzieścia dwie siódme.

a) Jaką drogę pokonał ten koń, jeśli przebiegł 5 okrążeń ?
b) Ile okrążeń powinien przebiec koń, aby dystans, jaki pokona był większy niż 10 km ?

5. Oblicz pole koła:
a) o promieniu 1,2 m ( wynik 1,44 pi m kwadratowych )
b) o średnicy 3,6 dm ( wynik 3,24 pi dm kwadratowych )
c) o obwodzie 4 pi cm ( wynik 4 pi cm kwadratowe )

6. Oblicz, jaki promień ma koło o polu:
a) 16 pi cm kwadratowych ( wynik 4 cm )
b) 20 cm kwadratowych ( wynik pierwiastek z 10 podzielić przez pi cm )
c) 400 m kwadratowych ( wynik 20 podzielić przez pierwiastek z pi m )


PROSZĘ O ROZWIĄZANIE ZADAŃ, TAM GDZIE BYŁO TO MOŻLIWE NAPISAŁAM WYNIKI. PROSZĘ O DOKŁADNE OBLICZENIA. Z GÓRY DZIĘKUJĘ. ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:21:26+01:00
Zadanie 1
a) Dane : R=7,5
SZUKANE:l
Rozwiązanie:
l=2 pi r
l=2 pi 7,5
l=15 pi

b)Dane r=dwie trecie
Szukane l
Rozwiązanie
l=2 pi r
l=2 pi dwie trzecie
l=cztery trecie pi
c)Dane r=pierwiastek z dwóch
Szukane l
Rozwiązanie
l=2 pi r
l= 2 pi pierwiastek z dwóch
l=dwa pierwiastki z dwóch pi
d)Dane r=3,2
Szukane l
Rozwiązanie l=2 pi r
l=2 pi 3,2
l=3,2 pi
e)Dane d=trzy i trzy czwarte
Szukane l
Rozwiązanie l=pi d
l=trzy i trzy czwarte pi
f)Dane d=trzy pierwiastki z dwóch
Szukane l
Rozwiązanien l=pi d
l=trzy pierwiastki z dwóch
ZADANIE 2
a)dane P=50cm
Szukane d
Rozwiązanie l=pi d /:pi
l :pi =d
d=50 dzielone na 3,14
d=15,9
b)Dane P=1m
Szukane d
Rozwiazanie l=pi d /:pi
l :pi=d
d=1:3,14
d=0,3
c)Dane P=4
Szukane d
Rozwiązanie l=pi d /: pi
l:pi=d
d=4:3,14
d=1,3

ZADANIE 3
a) Dane r=5 Dane d=5
Rozwiazanie l=2 pi r Rozwiazanie l=pi r
l=10 pi l=5 pi

10 pi : 5 pi = 2
b)Dane r=5 Dane d=jedna piąta
Rozwiązanie l= 2 pi r Rozwiązanie l=2 pi r
l=2 pi jedna piata
l=2 pi 5 l=dwie piąte pi

l=10 pi
10 pi : dwie piąte pi =10 razy pięć drugich =25
c)Dane r=5 Dane r=1
Rozwiązanie l=2 pi r Rozwiazanie l=2 pi r
l=2 pi 5 l=2 pi 1
l=10 pi l=2 pi
10 pi : 2 pi=5

ZADANIE 5
Dane r=1,2
P=pi r do kwadratu
P= pi 1,2 DO KWADRATU
P=1,44 pi
4 3 4