Odpowiedzi

2009-11-12T16:32:27+01:00
Dzięki niemu mamy możliwość poznania dzieł Bożych
1 1 1
2009-11-12T16:35:02+01:00
Św. Paweł w liście do Tymoteusza nazywa kościół 'domem bożym'

Duch świety daje całemu kościołowi 7 darów ducha świętego : -mądrość,\rada,\rozum,\męstwo,\umiejętność,\pobożność,\bojaźń boża.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:40:45+01:00

1. Duch św jest duszą Kościoła, bez niego nie byłoby chrześcijanstwa.
Metropolity Ignatiosa z Laodycei :
„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”.
2. domem Bożym
2 5 2