W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze.W klasie 1b , liczącej 30 uczniów,jest o 20% więcej uczniów niż w 1a, a w klasie 1c jest o 10% mniej uczniów niż w 1b.

a) Ilu uczniów jest w klasie 1a?
b) Ilu uczniów jest w klasie 1c?
c)O ile procent więcej uczniów jest w klasie 1c niż w klasie 1a?
d)Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią?uczniowie klasy 1b?
(odpowiedz podaj w zaokrągleniu).?


PROSZĘ O SZYBKĄ I DOBRĄ ODPOWIEDZ!!
DZIĘKI.....

3

Odpowiedzi

2009-11-12T16:51:56+01:00
1b=30uczniów
1a=30-20%=24
1a=24uczniów
1c=30-10%=27
1c=27uczniów
W klasie 1c jest o 1,125% wiecej niż w klasie 1a.
30+24+27=81-uczniów razem
1b ze wszystkich klas stanowi około 2,61%
2009-11-12T16:52:48+01:00
A)
100%+20%=120%
120%×x=30
1,2×x=30
x=30/1,2
x=300/12
x=25

b)
100%-10%=90%
90%×30=0,9×30=27

c)
27-25
_____=2/25=8/100=8%
25


d)
25+30+27=82
30/82×100%=36,585366%≈36,6%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:07:32+01:00


a) 100%+20%=120%
120%-30
100%-x

100 razy 30 podzielić na 120 ==25
Odp w klasie Ia jest 25 uczniów


b)100%-10%=90%
100%-30
90%-x
90razy30 ,podzielic na 100 = 27
Odp w klasie I c jest 27 uczniów.

c)27-25 razy 100 ,podzielić na 25=8%
Odp W klasie Ic jest więcej uczniów niż w klasie Ia o 8%.

d) 30+27+25=82

30/82 razy 100 =36.5%

36,5% w zaokrągleniu to 36,6
Odp,Wszyscy uczniowie klasy ib stanowia 36,6% wszystkich uczniów klas pierwszych.
1 5 1