1.Korona ma objętość 100 cm3, i mase 1700g. Korzystajac z danych w tabeli, sprawdz czy korona jest ze zlota.
Zloto - 19300 (kg/m3)

2. Wykonujac odpowiednie obliczenia wyraz w kg/m3 gestosc zlota rowna 19,30g/cm3.

3.Wykonujac odpowiednie obliczenia wyraz gestosc nafty rowna 810kg/m3 w gramach na centymetr szescienny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:05:52+01:00
Zad.1

Ustalamy gęstośc korony:

1700g/100cm3 = 17 g/cm3

Zamieniamy gęstośc korony z g/cm3 na kg/m3:

17 g/cm3 = 17 x 10^-3kg/(10^-2m)^3 = 17 x 10^ -3kg/10^-6 m3 = 17 x 10^3 kg/m3 = 17000 kg/m3

19300kg/m3 ≠ 17000kg/m3

wniosek:

Korona nie została wykonana tylko ze złota.

Zad.2

19,3 g/cm3 = 19,3 x 10^-3kg/(10^-2m)^3 = 19,3 x 10^-3kg/10^-6 m3 = 19,3 x 10^3 kg/m3 = 19300 kg/m3

Zad.3

810 kg/m3 = 810 x 10^3g/(10^2cm)^3 = 810 x 10^3g/10^6 cm3 = 810 x 10^-3 g/cm3 = 0,81 g/cm3Mam nadzieję, że żadnych błędów nie popełniłem :D
1 5 1