1. Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 2dm³, 10% roztworu o gęstości 1,115g/cm³

2. Oblicz ile gramów H₂SO₄ znajduje się w 0,5dm³ roztworu o stężeniu 59,7%. Gęstość roztworu wynosi 1,5g/cm³.

Z góry dzięki!:)

1

Odpowiedzi

2009-11-12T17:50:18+01:00
Zadanie 1

DANE :
Vr-2(dm sześcienne )=2000 (cm sześciennych)
Cp-10(procent)
g=1,115(grama na cm sześcienny )

SZUKANE ms=?

Rozwiązanie
Cp=ms razy 100 (procent) dzielone na mr(mase rozworu) /razy mr
Cp razy mr=ms razy 100 (procent) /:100 (procent)
Cp razy mr podzielone na 100 (procent)=ms


gr(gęstość)=mr :Vr /razy Vr
mr=gr razy Vr
mr=1,115(grama na cm sześcienny ) razy 2000 (cm sześciennych)
mr=2230 grama
ms=10 (procent) razy 2230 (grama) dzielone na 100 (procent)
ms=223 gramy

Odpowiedz;POTRZEBA 223 GRAMY WODOROTLENKU SODU.


ZADANIE 2
Dane: Vr 0,5 (dm sześciennego )=500 (cm sześciennych)
gr-1,5(grama na cm szescienny)
Cp-59,7(procent)
Rozwiązanie
Cp=ms razy 100 (procent) dzielone na mr(mase rozworu) /razy mr
Cp razy mr=ms razy 100 (proceny) /:100 (procent)
Cp razy mr podzielone na 100 (procent)=ms

gr(gęstość)=mr :Vr /razy Vr
mr=gr razy Vr
mr=1,5(grama na cm szescienny) razy 500 (cm sześcienny)
mr=750 (gram)

ms=59,7(procent) razy 750 (gram) dzielone na 100(procent)
ms=447,75 grama

ODPOWIEDZ .W roztworze znajduje się 447,75 grama kwasu siarkowego (6)
8 4 8