Odpowiedzi

  • as66
  • Początkujący
2009-11-12T18:03:16+01:00
Mr₁ = 500 g
Cp₁= 2 %
Cp₂= 5 %
m H₂O = ?
Cp = (ms/mr)*100 %
ms = (Cp₁*mr₁)/100 % ms = (2 %*500g)/100%=10 g
Cp₂=(ms/mr₂)*100%
mr₂ = (ms*100%)/Cp₂ mr₂ = (10g*100%)/5% = 200g
mr₁-mr₂=500g-200g=300g
300 g tyle wody trzeba odparować