1.Uzupełnij równanie reakcji
a) MgO+HCL- ...... +.......
Opis:
b)CaO+.......-Ca(NO3)+.......
oPIS:
C)Na2O+...........-Na2So4+............
Opis:
d)..........+H3PO4-FePO4+............
Opis:
e)Al2O3+HCL-.............+.............
Opis


WAŻNE NA JUTRO :(

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:41:33+01:00
A)2 MgO+4HCL-> 2MgCl2 +2H2O
Opis:
tlenek metalu+ kwas--> sól+woda
tlenek magnazu+kw. chlorowodorowy--> chlorek sodu+ woda
b)CaO+2HNO3->Ca(NO3)2+H2O
oPIS:
tlenek metalu+kwas-->sól+ woda
tlenek wapnia+kw. azotowy(V)--> azotan(V) wapnia+woda
C)Na2O+H2SO4->Na2So4+H2O
Opis:
tl. metalu+kwas--> sól+woda
tl. sodu+kw. siarkowy(VI)-->siarczan(VI) sodu+woda
d)Fe2O3+2H3PO4->2FePO4+3H2O
Opis:
tl. amfoteryczny+kwas->sól+woda
tl. żelaza(III)+ kw. ortofosforanowy(V)-> ortofosforan(V) żelaza(III)+ woda
e)Al2O3+6HCL->2AlCl3+3H2O
Opis:
tl. amfoteryczny+kwas-> chlorek glinu+woda
(jak chodziło o inny opis to napisz)
2009-11-12T17:45:21+01:00
MgO + 2HCl -> MgCl₂ + H₂O
chlorek magnezu

CaO + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂O
azotan (V) wapnia

Na₂O + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O
siarczan (VI) sodu

Fe₂O₃ + 2H₃PO₄ -> 2FePO₄ + 3H₂O
ortofosforan (V) żelaza (III)

Al₂O₃ + 6HCl -> 2AlCl₃ + 3H₂O
chlorek glinu (III)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:13:30+01:00
A) MgO + 2HCl -> MgCl₂ + H₂O

Jedna cząsteczka tlenku magnezu reaguje z dwoma cząsteczkami kwasu solnego w wyniku czego powstaje jedna cząsteczka chlorku magnezu i jedna cząsteczka wody.

b) CaO + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂O

Jedna cząsteczka tlenku wapnia reaguje z dwoma cząsteczkami kwasu azotowego, w wyniku czego powstaje jedna cząsteczka azotanu wapnia i cząsteczka wody.

c) Na₂O + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O

Jedna cząsteczka tlenku sodu reaguje z cząsteczką kwasu siarkowego w wyniku czego powstaje cząsteczka siarczanu sodu i jedna cząsteczka wody.

d) Fe₂O₃ + 2H₃PO₄ -> 2FePO₄ + 3H₂O

Jedna cząsteczka tlenku żelaza reaguje z dwoma cząsteczkami kwasu fosforanowego w wyniku czego powstają dwie cząsteczki fosforanu żelaza i trzy cząsteczki wody.

e) Al₂O₃ + 6HCl -> 2 AlCl₃ + 3 H₂O

Jedna cząsteczka tlenku gliny reaguje z sześcioma cząsteczkami kwasu solnego w wyniku czego powstają dwie cząsteczki chlorku glinu i trzy cząsteczki wody.