Napisz list formalny po angielsku na 160 słówek. Temat listu: Zły wpływ telewizji na nas. Wyraż swoją opinię o tym że:

-Telewizja zachęca nas żeby być leniwym
-Często nam mówi nam nie całą prawdę o wydarzeniach
-Nie myślimy kiedy oglądamy telewizję
-Telewizja uczy nas że przemoc jest zawsze najlepszym rozwiązaniem

Dopytaj o to pytanie...

Odpowiedzi rezygnuj

Television has very much bad influences us children, young people, as well as to adults or even older persons. Television not a plague for us in difficult times, as well as he isn't telling us the whole truth, he is only inventing in order to have a career. Television is encouraging us to the laziness, later we don't want to do our homework, or even to learn to be tests or tests. No man thinks, when he is watching TV, after her everyone are just just becoming stupider and they never learn nothing. Television is teaching us, that the violence is a good solution in all matters, but this way he isn't just. Nobody should watch TV very long, since it harms also our eyesight, as well as how they badly are sitting it is possible to have the curvature of the spine. Therefore, everyone should remember that for us only a maximum is needed hour and a half of watching, and it in the good light and in the comfortable place, where nothing for us will happen.


a po polsku jest tak:

Telewizja ma bardzo zły wpływa na nas dzieci, młodzież, a także na dorosłych lub nawet osoby starsze. Telewizja nie pomorze nam w trudnych chwilach, a także nie mówi nam całej prawdy, tylko wymyśla, aby zrobić karierę. Telewizja zachęca nas do lenistwa, później nie chcemy odrabiać lekcji, czy nawet uczyć się na sprawdziany czy prace klasowe. Żaden człowiek nie myśli, gdy ogląda telewizję, po niej właśnie wszyscy stają się właśnie głupsi i nigdy niczego się nie nauczą. Telewizja uczy nas, że przemoc jest dobrym rozwiązaniem we wszystkich sprawach, ale właśnie tak nie jest. Nikt nie powinien oglądać telewizji bardzo długo, ponieważ to szkodzi także naszemu wzrokowi, a także jak źle się siedzi można mieć skrzywienie kręgosłupa. Dlatego, każdy powinien pamiętać, że dla nas potrzeba tylko maksimum półtorej godziny oglądania, i to w dobrym świetle i w wygodnym miejscu, gdzie nic nam się nie stanie.

Wszystkie twoje podpunkty użyłam i rozwinęłam. Mam nadzieje, ze pomogłam.

Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?

Zobacz następną odpowiedź

Bezpłatna pomoc
w zadaniu domowym!

Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!

80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut

Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy

Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci