Odpowiedzi

2009-11-12T19:22:28+01:00
Średnie przyśpieszenie to 90 km/h
(chyba)
ciesze sie, jeśli mogłam pomóc.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:38:59+01:00
V₁=250km/h=250×100m/3600s=250/36 m/s=6 34/36 m/s≈7m/s
v₂=340km/h=340×100m/3600s=340/36 m/s=9 16/36m/s≈9,5m/s
t₁=0
t₂=20s
a- przyspieszenie
a=Δv/Δt
a=(v₂-v₁)/(t₂-t₁)
a=(9,5-7)/20=2,5/20=⅛
[a]=[m/s ÷s=m/s×1/s=m/s²]
Przyspieszenie wynosiło ⅛ m/s².