Odpowiedzi

2009-11-12T19:38:10+01:00
Władze pruskie dążyły do stłumienia polskiego ruchu narodowego w Wielkopolsce. W dniu 3 kwietnia gen. Ferdynad Colomb, dowódca armii pruskiej stacjonującej w Poznańskiem, wprowadził stan oblężenia. Do pierwszych walk doszło w dniu 25 kwietnia pod Grodziskiem, Gostyninem i Raszkowem. W dniu 29 kwietnia wojska pruskie rozbiły w krwawej bitwie polski obóz w Książu. Generał Mierosławski, mianowany naczelnym wodzem, zebrał żołnierzy polskich z pozostałych 3 obozów. W dniu 30 kwietnia połączone siły polskie rozbiły pod Miłosławiem kolumnę pruską, 2 maja w bitwie pod Sokołowem odniosły kolejne zwycięstwo.
9 4 9