1. Oblicz obwód trapezu prostokątnego o podstawach 12cm i 10cm i wysokości 4 cm
2. Z trzech trójkątów równobocznych zbudowano trapez o polu 12 pierwiastków z 3. Jaka jest wysokość tego trapezu ? Oblicz obwód tego trapezu.
Proszę o szybkie rozwiązanie bo to na jutro :)

2

Odpowiedzi

2009-11-12T20:06:58+01:00
1.trzeba obliczyć sobie pole a potem podzielić.
2trzaba podzielic przez 12sory ale nie miałam takiegom zadania
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:33:40+01:00
1. Na początku należy narysować trapez prostokątny i nanieść na niego dane. Łatwo można wtedy zauważyć, że trapez prostokątny składa się z prostokąta o wymiarach 10cm na 4cm i trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych o wymiarach: 4cm i 2 cm. Będzie nam brakowało przeciwprostokątnej trójkąta. Obliczymy ją z twierdzenia Pitagorasa.

4² + 2² = x²
16 + 4 = x²
20 = x²
x=√20
x=2√5
2. Obliczmy obwód trapezu:
Ob= 10+12+4+2√5= 26 + 2√5 w przybliżeniu będzie to około 30.5