Odpowiedzi

2009-11-12T20:19:28+01:00

a) 2∛3 + ∛-3=2∛3-∛3=∛3
b) 6∛11 - 4∛-11=6∛11+4∛11=10∛11
c) 3(1 - ∛-5) + 3∛5=3-3∛5+3∛5=3
d) ∛-19 + 3(2∛19 + 4)=-∛19+6∛19+12=5∛11+12
e) 8∛-7 -8∛7 razy ∛7² -2 razy 7
_______= ____________= ____________=-2
4∛7 4∛7 ∛7² 7

f) 3∛6 + 9∛6 12∛6 12∛6
-------------= _________= ___________= -12
3∛-6 + 2∛6 -3∛6+2∛6 -∛6