Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T22:27:17+01:00
Najpierw obliczamy podstawę do wyliczania składek
1700 + 20% z 1700 = 1700 +340 = 2040 zł

Składki obciążające pracownika:
Ubezp. emerytalne 9,76% z 2040 to 199,10
Ubezp. rentowe 1,50% z 2040 to 30,60
Ubezp. chorobowe 2,45% z 2040 to 49,98
Razem: 279,68

wynagrodzenie brutto 2040
- składki obciążąjące pracownika 279,68
= podstawa wymiaru składki na ubezp. zdrowotne 2040 - 279,68 = 1760,32

Składki ubezp. zdrowotnego:
pobrana 9% z 1760,32 to 158,43
odliczona 7,5% z 1760,32 to 132,02

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1760,32
- koszty uzyskania przychodu 111,25
=podstawa nal. podatku dochodowego(zaokrąglona do 1zł) 1649
×stopa podatku 18 %
= obliczony podatek dochodowy 296,82
- kwota wolna od podatku 48,90
= potrącona zaliczka na podatek dochodowy 247,92
- składka zdrowotna odliczona 132,02
= nalezna zaliczka na podatek dochodowy (zaokraglona do 1zł) 116zł

Obliczenie wynagrodzenia:
wynagrodzenie brutto 2040
- składki ubezpieczeń społecznych 279,68
- składka zdrowotna pobrana 158,43
- należna zaliczka na pod. dochodowy 116
= wynagrodzenie netto: 1485,89
1 5 1