Odpowiedzi

2009-11-12T22:08:39+01:00
* Maryja choć nie znała swego męża zgodziła się na poczęcie Jezusa
* Jezus głosił słowo boże , nie zważał na przeciwności losu
* Apostołowie głosili słowo bożę , byli posłuszni swemu nauczycielowi
* Szymon z Cyreny pomagał nieść krzyż Jezusowi
* Mojżesz wyprowadził izraelitów z niewoli , do ziemi obiecanej
* Król Dawid władca godny do naśladowania
1 5 1