Odpowiedzi

2009-11-12T23:00:23+01:00
Fotosynteza to biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej
1 1 1
2009-11-12T23:00:53+01:00
To biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych
2009-11-12T23:01:20+01:00
Fotosynteza (photos - światło, synthesis - składanie), jest to proces, w którym następuje redukcja dwutlenku węgla a powstają związki organiczne z prostych substancji mineralnych; niezbędnym czynnikiem jest energia świetlna i obecność barwników asymilacyjnych;

Czyli prostszym językiem:
Jest to proces "odżywiania roślin" czyli tworzenia związków organicznych z prostych substancji.
Przy udziale CO2 i światła oraz barwników (w roślinach chlorofil)

Przebieg reakcji:
6H2O + 6CO2 + 12e- -> C6H12O6 + 6O2
1 1 1