Odpowiedzi

2009-11-13T09:04:47+01:00
Od początku, aż do zakończenia działań wojennych Polacy brali w nich udział. Walka narodowo wyzwoleńcza nie ograniczała sie tylko działania regularnych wojsk i partyzantki, ale także dążenie do obrony życia oraz narodowych dóbr kultury. Walki toczono na lądzie, morzu i powietrzu, na terenie kraju i na wszystkich frontach II wojny światowej.

Polska dodatkowo została zaatakowana przez Armię Radziecką 17 września 1939 r. Dowództwo Armii Polskiej nie wiedziało jak ma zachować sie w stosunku do wojsk ZSRR, które ogłaszało sie jako wyzwoliciel, a w rzeczywistości na podstawie wcześniej podpisanego traktatu Liwentrop-Mołotow było kolejnym agresorem.

Armia czerwona szybko zaczęła zajmować duże obszary terytorium Polskiego, wcielając do niewoli olbrzymia grupę jeńców.

Polskie wojska we Francji
Na początku wojska polskie powstawały we Francji , gdzie wsławiły sie w obronę tego kraju w 1940r.Jedna z nich była zwycięska bitwa pod Lagarte, gdzie dywizja ta walczyła samotnie po wycofaniu się skrzydłowych oddziałów francuskich.
Odtworzona została 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, którą dowodził gen. Stanisław Maczek. Po przełamaniu obrony przez wojska Niemieckie, brygada została podzielona i po wielu potyczkach duża jej cześć przedostała sie do Anglii.
2 Dywizja Strzelców Pieszych, dowodzona przez gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, walczyła aż do podpisania zawieszenai broni , po czym udała się do neutralnej Szwajcarii.
Przeprowadzono ewakuacje około 20 tys. oficerów i żołnierzy z Armii Polskiej z Francji do Wielkiej Brytanii. .Po klęsce Francji gen. Sikorski przeniósł się do Anglii. Armia Polska została ewakuowana z Francji do Wielkiej Brytanii.
Przez cały okres II wojny światowej Polacy walczyli z Niemcami na morzach. Do Wielkiej Brytanii przedostały się polskie niszczyciele, a następnie również okręty podwodne „Orzeł” i „Wilk”. 7 IX 1939 niszczyciel ORP „Błyskawica” zaatakował u wybrzeży angielskich niemiecki okręt podwodny. Polacy brali udział w akcjach floty brytyjskiej u wybrzeży niemieckich na Morzu Północnym oraz w obronie Norwegii. Ponadto okręty polskie brały udział w alianckich konwojach na Oceanie Atlantyckim i do portów radzieckich (Archanganielsk, Murmańsk).
Polacy walczyli też w obronie Tobruku. W skład 8 Armii brytyjskiej broniącej Egiptu weszła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dow: – gen. Stanisław Kopański). Brygada ta przez 4 miesiące broniła twierdzy – Tobruku, a następnie uczestniczyła w zdobyciu pustynnej twierdzy Bardia.
Do największych polskich sukcesów należy jednak zdobycie Monte Casino. Dokonał tego II Korpus Polski gen. Andersa. W V 1944 II Korpus brał udział w bitwie o Rzym (na linii Gustawa). W nocy z 11 na 12 V Polacy uderzyli na kluczową pozycję Niemców, klasztor Monte Casino. Dopiero drugie natarcie (17 V) przyniosło sukces i klasztor został zdobyty, zaś linia Gustawa przełamana. Po zdobyciu Monte Cassino II Korpus brał udział w wyzwalaniu Włoch. Najcięższe bitwy miały miejsce 17-24 VII 1944 pod Ankoną i 9-21 IV 1945 pod Bolonią. Polacy walczyli również w Normandii po utworzeniu II frontu. 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka odegrała znaczną rolę w bitwie pod Falaise (18-21 VIII 1944). Później dywizja ta brała udział w wyzwalaniu Francji oraz Belgii (m.in. bitwy pod Axel i Bredą).
We wrześniu 1944 w wielkiej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych wzięła udział 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod wodzą gen. Stanisława Sosabowskiego. Celem operacji miało być uchwycenie przepraw na Mozie i Renie. Akcja ta (z słynnąbitwą pod Arnhem) zakończyła się niepowodzeniem.
Polskie siły brały również udział w walkach na froncie wschodnim. Najsłynniejszą bitwą była tam bitwa pod Lenino, w czasie której Polakami dowodził Zygmunt Berling. 1 Dywizja Piechoty im. Kościuszki poniosła w tej walce ciężkie straty.
2 5 2
2009-11-13T09:15:59+01:00
Polacy podczas II Wojny Światowej toczyli walki na wielu frontach współpracując z innymi państwami walczącymi przeciwko państwom „osi”. Chciałbym zaprezentować poniżej najważniejsze wydarzenia tej okrutnej wojny, w których uczestniczyli polscy żołnierze.

Bitwa o Narwik

Atak na Norwegię zmobilizował aliantów do działania. Wysłano z pomocą Korpus Ekspedycyjny. W jego składzie znalazły się jednostki francuskiej Legii Cudzoziemskiej i Strzelców Alpejskich, dwie brygady angielskiej piechoty i Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko-Bochusza. Dnia 8 maja 1940 roku przerzucone drogą morską polskie oddziały wylądowały niedaleko Narwiku w porcie Harstad. Wejście jednostek do akcji opóźnił jednak brak zaopatrzenia, spowodowany bałaganem na ładowanych w pośpiechu transportowcach. Sytuację pogarszała dodatkowo nieznajomość języka norweskiego wśród naszych żołnierzy. Po okresie służby wartowniczej w obronie bazy Polacy zostali skierowani do działań zaczepnych.
również były jeszcze inne bitwy - tylko już mi się niechce ich opisywać:
- polscy lotnicy w anglii:
Po pokonaniu Francji nad brzegiem kanału La Manche stanęła potężna i butna armia niemiecka. Jej celem była inwazja na Wyspy Brytyjskie. W operacji tej, opatrzonej kryptonimem "Lew Morski" nieprzyjaciel ważna rolę wyznaczył dowodzonej przez marszałka Hermana Goeringa - Luftwaffe.


była jeszcze obrona tobruku.
polacy starli się pokonać niemców, wojna ta nazywała się światową bo toczyła się na całym świecie, żołnierze starali się jak mogli


to tyle


2 4 2