Odpowiedzi

2009-11-13T13:19:40+01:00
NaOH -> Na+ + OH-
H2SO4 -> 2 H + + SO4 2-
Mg(NO3)2 -> Mg2+ + 2NO3 -
2009-11-13T13:32:53+01:00
Dysocjacja jonowa to rozpad cząsteczek na jony: aniony i kationy
NaOH → Na⁺ + OH⁻
H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄⁻
Mg(NO₃)₂ → (Mg)₂⁺ + 2(NO₃)⁻